ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0918 326 527
Chat với tôiChat với tôi
Kinh doanh 1: 0918 326 527
Chat với tôiChat với tôi
Kinh doanh 2: 0916 666 132
Chat với tôiChat với tôi
Kinh doanh 3: 0949 766 239
Chat với tôiChat với tôi
Kỹ thuật: 0983 732 089

Hỗ trợ

Thủ tục đăng ký tần số

Thủ tục đăng ký tần số

09/05/2016

Theo điều luật hiện hành hiện tại, thi trừ những thiết bị nằm trong các danh mục thiết bị vô tuyến được sử dụng kèm điều kiện thì với khoản 1 điều 16, toàn bộ những cá nhân, tổ chức dùng đến các tần số vô tuyến thông qua...

Đọc tiếp