ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0918 326 527

Hỗ trợ

Thủ tục đăng ký tần số

Thủ tục đăng ký tần số

09/05/2016

Theo điều luật hiện hành hiện tại, thi trừ những thiết bị nằm trong các danh mục thiết bị vô tuyến được sử dụng kèm điều kiện thì với khoản 1 điều 16, toàn bộ những cá nhân, tổ chức dùng đến các tần số vô tuyến thông qua...

Đọc tiếp
Kinh doanh 1 zalo Kinh doanh 2 zalo Kinh doanh 3 zalo Hỗ trợ kỹ thuật zalo